Kennisintensieve dienstverlening, 'de herontdekking van de KIBS'

Beste innovatieplatform Nederland,

Het was een waar genoegen om kennis te maken met de “knowledge-intensive business services” (KIBS) in het buitenland. Waar Nederland bol staat van de innovatieprogramma’s look a likes, hebben bijvoorbeeld de Scandinavische landen de afgelopen jaren de puntjes op de i’s gezet en grote stappen gezet.

Centraal in deze ontwikkeling staat het denken in kennisdiensten in plaats van het aanbieden van een grote hoeveelheid kennisproducten via websites en ‘andere vormen van losse kennistransfer activiteiten’.

KIBS are important actors in the knowledge-based economy – innovators, agents of innovation diffusion, nodes in networks. Technology development as such will not create wealth; it
needs to be coupled with the successful commercialisation of products and services on the increasingly global markets. Services represent an important link in the commercialisation process, in that they bring together available technologies and customers’ needs/problems that can be solved with the help of appropriate technologies. Knowledge intensive represent a significant growth area in the developed economies, and such services can advance innovation in many different ways.

Service activities help customers to solve problems. In many cases, problem solving involves both physical goods and services. Research, development, consulting and technology transfer are examples of knowledge- intensive services that are useful in problem solving
(Sundbo, 2002).

Kennis/innovatieprogramma’s worden organisaties, die klanten begeleiden in hun innovatieproces. Technologie programma’s worden steeds meer concepten. Concepten leveren een mix aan ‘value added’ services. Een maatwerk toolbox, die maatwerk oplossingen voor de eindgebruiker oplevert.

De innovatieprogramma’s (KIBS) kunnen andere functies vervullen, bijvoorbeeld een sterkere rol van KIBS-organisaties binnen het brede “innovatie systeem”. De kennis van kennisprogramma’s moeten gericht zijn op de problemen ervaren door klanten, en oplossingen bieden voor hun vraagstukken. Vertrekpunt is dus de soorten problemen van de eindgebruikers.

In Nederland hebben innovatieprogramma’s nog teveel een informatieve en ‘diagnostische’ rol. Het wordt tijd dat deze organisaties zich gaan heroriënteren op hun positie. In Finland is deze verschuiving naar ‘high value’ diensten en oplossingen al ingezet. De KIBS werken aan geïntegreerde oplossingen, die aansluiten op de wereld van hun klant.

Dit levert oplossingen op van soms innovatieve combinaties van verschillende partijen, die een maatwerk en afgestemd aanbod oplevert, dat echt aansluit op de meest belangrijke problemen van de eindgebruikers.

Laten we in Nederland ook vragen aan KIBS (kenniscentra, innovatieprogramma’s etc.) om eerst de klantbehoeften te begrijpen en te prioriteren en daarna pas de producten en diensten vast te stellen, die voor klantgroepen een juiste oplossing bieden. Dit vraagt specifieke kwaliteiten.

Kennisprogramma’s staan in Nederland voor een behoorlijke uitdaging:

  • Geen losse activiteiten maar samenhangende concepten, vanuit het perspectief van de eindklant
  • Een sterkere focus op integratie van bestaande initiatieven van verschillende kennisprogramma’s
  • Meer kennis opbouwen van de klant achter de klant wordt steeds belangrijker om klantgroepen te kunnen bedienen met kennisintensieve diensten
  • Kennisprogramma’s moeten zich steeds meer bewust worden van de levenscyclus van hun klanten om in te kunnen spelen op hun kennisbehoeften
  • Kennisprogramma’s moeten meer servicegericht gaan denken, en dit servicegericht denken verankeren in hun bedrijfsvoering.
  • Kennisprogramma’s moeten steeds meer klantspecifieke business -know how- opbouwen

In de praktijk blijkt dat de huidige paradigma’s met name gericht zijn op de ‘verkoop’, transfer van kennisproducten op traditionele wijze. Andere programma’s zien outsourcing en netwerken met service partners als de manier om klanten met diensten tegemoet te komen. De uitdaging is om te leren kijken vanuit een bundeling, integratie van producten en diensten in elke fase van de kenniskringloop van innovatieprogramma’s. Alleen dan kun je geintegreerde oplossingen ‘ontwerpen’, die aansluiten op de specifieke vraagstukken van de klant in de verschillende fasen van hun innovatieproces.

Ik kom hier zeker op terug. Laten we samen kijken hoe we het proces van kennisproducten naar kennisdiensten kunnen versnellen. Met de eindgebruiker als ‘lachende derde’.

Kom op Jan Peter met je innovatieplatform!!

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]