Tieners, de klant van morgen!

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft 15 maart jl. een rapport gepubliceerd met als titel ‘Nieuwe links in het gezin’. Hierin een verslag van een onderzoek dat gedaan werd naar de digitale leefwereld van tieners en de rol die ouders daarbij spelen. Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn (bron Mediaonderzoek):

  • Ruim 40% van de tieners heeft een computer met internetverbinding op de eigen kamer.
  • Bijna alle tieners gebruiken msn. Bijna de helft van alle ouders zegt goed te weten wat msn inhoudt. Eén op de drie ouders heeft een eigen msn-account.
  • Moeders zijn minder vaardig met computergebruik dan de andere gezinsleden. Bij moeilijke taken zijn vaders toch vaak handiger dan hun zoons.
  • Van de tieners met een eigen website is meer dan de helft van de ouders hiervan niet op de hoogte.
  • De helft van de tieners heeft nieuwe mensen leren kennen via internet; driekwart van hen heeft deze nieuwe contacten ook in het echt ontmoet.
  • Slechts 4% van de ouders denkt dat hun eigen kind wel eens pest via msn, terwijl 12% van de tieners aangeeft dit wel eens te doen.
  • Een meerderheid van de ouders maakt zich zelden of nooit zorgen over het internetgebruik van hun kinderen.

Wat extra achtergrond bij deze informatie.

1. Bijna alle gezinnen met tieners beschikken over een computer met internetverbinding
Van de tieners gebruikt 82% dagelijks internet thuis. Dit ten opzichte van 50% van de ouders. De PC achtervolgt de TV doordat er ook steeds meer PC’s in huis komen. 76% van de gezinnen heeft 2 of meer computers thuis en 42% zelfs 3 of meer. Bij 48% van de gevallen staat de PC in de woonkamer

2. Bijna alle tieners gebruiken msn. Eén op de drie ouders heeft zelf een msn-account
Bijna alle tieners (95%) gebruiken msn. 69% doet dit dagelijks en 62% doet dit langer dan een uur per keer. De meeste (90%) jongeren vinden face-to-face contacten het belangrijkst, terwijl msn door 77% van hen belangrijk wordt gevonden. De telefoon verliest haar taak niet omdat deze bij voorkeur wordt ingezet voor het doen van een serieus of belangrijk gesprek. De helft van de tieners gebruikt een webcam bij het msn’en.

3. Vaders vaak vaardiger bij moeilijke ict-taken
Ouders schatten hun tieners vaardiger in dan zichzelf en bovendien vaardiger dan de tieners zichzelf inschatten. Als er al een digitale gezinskloof bestaat dan is dat tussen de moeders en rest van de gezinsleden. Gelukkig helpen in de meerderheid van de gezinnen gezinsleden elkaar met het internetgebruik (waarschijnlijk via MSN). Bijna de helft (45%) van de tieners zegt de juistheid van informatie op internet te checken.

4. Meerderheid ouders op de hoogte van computeractiviteiten, internetzoekgedrag en msn-gedrag
Circa twee op de drie ouders weet wat hun tiener wel en niet op de computer doet en op internet zoekt al denken minder ouders dat hun tiener zich hiermee bezig houdt dan de tieners zelf aangeven. Van de tieners met een website (bv. profielsite) is meer dan de helft (55%) van de ouders hiervan niet op de hoogte. De helft van de tieners heeft nieuwe vrienden leren kennen via internet, een ruime meerderheid (78%) van hen heeft deze nieuwe contacten deze ook in het echt ontmoet. De meeste ouders van deze tieners zeggen dat hun tiener volgens hen geen nieuwe internetvrienden in het echt heeft leren kennen.

5. Hebben ouders te veel vertrouwen in het eigen kind op internet?
‘Gewenst gedrag’ van het eigen kind wordt overschat en ‘Ongewenst gedrag’ wordt onderschat. Risico’s op internet worden over het algemeen herkend maar minder ouders denken dat deze voor het eigen kind gelden. De helft van de ouders meent dat veel jongeren via msn worden gepest, maar slechts 4% denkt dat hun eigen kind wel eens pest, terwijl 12% van de tieners aangeeft dit wel eens te doen.

Erg interessant onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en goed om te zien hoe onze aanstaande digitale leefwereld zich meer en meer begint te vormen bij de aanstormende generaties. Meer weten over het onderzoek Nieuwe links in het gezin kijk dan bij het CPB.

De consequenties
Wat willen klanten zien in volgende generatie diensten?

De huidige mens is al service ‘minded’, de klant is al kritisch, minder loyaal en veeleisend.
De huidige klant is al volop in ontwikkeling en een belangrijke trend is dat mensen (dus ook klanten) alles willen, beter bekend onder de term: ‘have it all society’.

Het is belangrijk om (nieuwe) diensten af te stemmen op duidelijke scenario’s over behoeften, levensstijlen en de beleving van mensen. Welke diensten hebben klanten hierbij nodig? Een duidelijk inzicht in trends bieden jou/jouw organisatie de mogelijkheid om duidelijke klantscenario’s te vertalen in een concreet, werkzaam en onderscheidend dienstverleningsconcept.

Als je naar bovenstaande tienertrends kijkt, wat betekent dat nou eigenlijk voor de volgende generatie diensten voor jouw organisatie?

SLIMMER, SNELLER, MAAKT LEVEN GEMAKKELIJKER, SOCIALER (PEER POWERED), INTELLIGENTER, MINDER COMPLEX, BETER BEGRIJPEN, SAMEN, MAATWERK, KEUZEVRIJHEID, MEERDERE KANALEN, ACCEPTATIE VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN, 24h TOEGANKELIJK, IN CONTROL, PULL MARKETING, INDIVIDUALISERING, VERTROUWEN, STATUS, ZEKERHEID, VEILIGHEID, PRIVACY, DE ERVARING CENTRAAL, EENVOUDIG TOEGANKELIJK, PERSOONLIJKE BENADERING, PASSIE, REGIE NEMEN ……., FUN EN ENTERTAINMENT etc.

Je begrijpt het al, de tiener heeft een hoge technologieacceptatiegraad en ‘wilt eigenlijk alles’ maar dan wel eenvoudig en betekenisvol.

De klant van morgen zal voor veel verschuivingen zorgen in dienstenland, daar reken ik op!

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]