Emotie als concurrentiewapen (deel 2)

Beleveniseconomie wacht grote toekomst!

Helemaal mee eens!
Het is overigens voor organisaties al een hele uitdaging en belevenis om hun diensten/dienstverlening af te stemmen op de behoeften en belevingswereld van hun klant!
De toekomst van diensten zal nog meer in het teken van belevenissen staan…

Het snelst groeiende product in de welvarende economie is emotie. Wie niet kan concurreren met grote winkelketens, moet belevenissen bieden / door Wim de Ridder(futuroloog).

Naarmate in de rijkste landen de primaire, veelal materiële levensbehoeften in voldoende mate zijn vervuld, neemt de behoefte toe aan producten waarbij belevenissen en emoties een belangrijke rol spelen bij de aanschaf (zie de motivatiepiramide van Maslow, 1954).56) Hieraan komen vele nieuwe diensten tegemoet. Daarnaast is op de zakelijke markt al jaren een trend naar outsourcing van niet-kernactiviteiten gaande.

Bedrijven zullen in de toekomst in toenemende mate gaan concurreren door producten en diensten aan te bieden met een emotionele meerwaarde. Voor deze strategie is, als veel producten en diensten steeds goedkoper zullen worden, maar één alternatief: bij lage winstmarges toch winstgevend zijn.

Dat zal maar voor een klein aantal grote spelers zijn weggelegd, terwijl steeds meer bedrijven voor de beleveniseconomie gaan kiezen. Dat voorspelt hoogleraar toekomstverkenning Wim de Ridder. Zo zullen in de voedingssector de kwaliteitsverschillen tussen merken afnemen, waardoor goedkope producten populairder worden. Tegelijkertijd gaan wellness-producten opkomen. Ook in de woningmarkt wordt beleving belangrijker. Mensen zullen vaker hun eigen woning ontwerpen en bouwen, al dan niet in samenwerking met bouwbedrijven. De gezondheidssector zal in omvang ongeveer gelijk blijven, terwijl de sector vervoer en communicatie juist gaat krimpen.

De leisure-sector zal in 2015 een economische hoofdrol spelen. Deze krijgt vooral gestalte in de vrije tijd van mensen, maar is nu al groter dan het bank- en verzekeringswezen. Virgin Atlantic laat zien hoeveel geld er is te verdienen met belevenissen, door ruimtevluchten aan te bieden voor 170.000 euro per ticket. Bron: FD Strategie

Stapt jouw organisatie in voor het eindstation “de belevenisvolle en betekenisvolle dienst voor de klant van morgen“?

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]