Kenniscentra herontdekken eindgebruiker! kennisrendement!

31Volts heeft ruime ervaring met kenniscentra. In de praktijk blijkt dat kennis centra moeite hebben bij het ontsluiten van kennis naar eindgebruikers.

In het najaar van 2007 zal 31Volts enkele workshops houden om op onorthodoxe wijze te ervaren hoe kennis op een toegankelijke wijze te ontsluiten naar de eindgebruikers.

Workshop Kennisschatten en schattenjagers
Deze workshop is bedoeld voor kenniswerkers, innovatieprogrammamanagers, contentmanagers, informatieprofessionals, die willen ervaren hoe excelleren in kennisdiensten hun organisatorische succes kan vergroten.

De uitdaging
Het verzamelen en toegankelijk maken van kennis blijkt een wezenlijk andere competentie dan kennis ontwikkelen en toepassen.
De uitdaging is om met bestaande kennis een probleem van de eindgebruiker op te lossen en niet de eindgebruikers innovatieve kennis te verkopen.

Doelen van de workshop

  • Inzicht in rendement van kennistransfer naar eindgebruikers
    Het rendement komt uiteindelijk tot uiting in de mate waarin beleidsmakers, beslissers en uitvoerders (voor hen) nieuwe kennis adopteren;
  • Inzicht in het leervermogen en de leeromgeving (is deze stimulerend?) van de toepassers is hierbij van belang;
  • Impuls aan de kwaliteit van de kennisproducten en diensten die de kenniscentra afleveren: in hoeverre sluit de inhoud aan op de vragen van de afnemers, en de methode van overdracht bij de leerstijl van de afnemers? Die kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de voorafgaande schakels van ontwikkeling, verzameling en combinatie.

kennisontsluiting vanuit een dienstverlenende optiek

Als 31Volts benaderen wij kennisontsluiting vanuit een dienstverlenende optiek. We spreken over kennisdiensten die naadloos aansluiten op de behoeften, de context en de belevingswereld van een doelgroep. We stellen via kwalitatief marktonderzoek vast op welke wijze een doelgroep informatie in hun praktijk tot zich neemt en vertalen dit vervolgens naar welke diensten hierop aansluiten.

Er ontstaat een nieuwe generatie methoden en technieken om klantinzichten te vertalen in aansprekende (kennis)diensten. Nieuwe perspectieven om kennis op een toegankelijke wijze ter beschikking stellen aan de eindgebruikers.

Vraagstukken van kennisuitwisseling in de kenniscyclus vragen veel energie. Er zijn veel vraagstukken te benoemen. Waar ligt na de workshop de prioriteit binnen uw programma?

mail energie@31v.nl om het programma van de workshop te ontvangen. Binnenkort uiteraard ook meer informatie op de site van 31Volts.

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]