Ondernemen met een missie

De non profit dichtheid in Nederland is hoog. De concurrentie om schaarse middelen is hierdoor groot te noemen. De markt verandert, de vraag komt centraal te staan en het wordt steeds belangrijker om uw organisatie te onderscheiden van andere partijen.

In het landschap voor non-profit organisaties spelen krachten en veranderingen (concurrentie om schaarse middelen, ketensamenwerking, vraagsturing, etc.),die een sterkere marktwerking binnen deze sector te weeg brengen met de bijbehorende issues en uitdagingen.

Ondernemerschap, marktwerking, concurreren, klanten kennen, kiezen en koesteren….
Ontwikkelingen in de sector lijken bovenstaande onderwerpen steeds belangrijker te maken.

ondernemen!

Hoe kun je als manager een perspectief krijgen op wat marktgericht ondernemen voor jou kan betekenen.
Betekent dit juist meer samenwerken, concurreren, sterkere focus, uitbouwen bestaande business of het werken aan aanvullende nieuwe dienstverlening?

BETER INSPELEN OP DE VRAAG VAN KLANTEN
De toegevoegde waarde van uw organisatie is sterk afhankelijk van de wijze waarop u inspeelt op de vraag van uw klanten. Stakeholders (opdrachtgevers) kiezen bewuster en dit betekent inspelen op de wensen van de klant, bijvoorbeeld in de vorm van concurrerende tarieven en nieuwe dienstverleningsconcepten.

NIEUWE KRACHTEN SPELEN IN OP UW CORE BUSINESS
De markt staat onder druk, stagnatie dreigt…. Professionalisering en ondernemerschap wordt van uw organisatie gevraagd. Uw organisatie wordt meer en meer een commerciële organisatie. De marktwerking vraagt aandacht voor meer inzicht van de ondernemer van de principes van vraag en aanbod en meer nog: de uitwerking daarvan in de praktijk. Toenemende concurrentie tussen ondernemingen, en alle verschijnselen die daar bij horen, vragen om grote alertheid en een ondernemersmentaliteit.

MEER MARKTWERKING EN CONCURRENTIE: INVESTEREN IN ONDERSCHEID IS GEWENST!
Hoe kan jouw organisatie zich onderscheiden in toegevoegde waarde, verder professionaliseren en voldoende inkomsten genereren? Goede bedrijfsresultaten zijn belangrijker voor de succesvolle voortzetting van je missie. Binnen het speelveld zullen steeds meer organisaties zich richten op (unieke) klantwaarde om de klant aan zich te binden.

‘Ondernemen met een missie’ geeft jou de bagage om in de praktijk dit vraagstuk adequaat op te pakken.

Graag reiken we jouw non profit organisatie twee “tools” aan:

  (1) MARKT- MISSIE SYNERGIE CHECKLIST

 • De checklist is een korte vragenlijst (10 minuten invultijd) waarbij je jouw organisatie beoordeelt op het vermogen om je missie te verbinden aan kansen in de markt;
 • De checklist geeft inzicht in de mate van professionaliteit van je organisatie om missiegerelateerde kansen vanuit de markt te kunnen benutten. Je krijgt de resultaten van de checklist na terugzending kosteloos aangereikt;
 • Uiteraard worden jouw gegevens vertrouwelijk behandeld en worden jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • Deze checklist is aan te vragen (digitaal) door een mail aan energie@31v.nl
 • (2) SPEL VOOR NON-PROFIT ORGANISATIES, die betekenis gaan geven aan marktgericht ondernemen

 • 31Volts heeft een spel (strategie spel voor non-profits) ontworpen, die managers op een laagdrempelige manier de spanningsvelden laat ervaren van ondernemen met een missie;
 • Doel van het spel is om duidelijke keuzes ten aanzien van marktgericht ondernemen te nemen, zonder de missie uit het oog te verliezen;
 • Je wilt ervaren wat ondernemen met een missie voor u kan betekenen.
 • In het spel zijn een aantal vraagstukken geformuleerd, die karakteristiek zijn voor een non- profit organisaties die marktgericht ondernemen steeds meer gaan oppakken.
 • Centraal in de aanpak staat “ kiezen” ‘, ‘ Niet alles doen wat op je afkomt’ maar welbewust en afgewogen keuzes maken, met hart en hoofd, ervaar de ruimte tussen markt, missie en mens;
 • Het spel laat zien waar de markt, missie en mens ondernemen met een missie stimuleert en soms ook belemmert;
 • Het spel biedt handige tips, verdiepingen en licht advies. De deelnemers gaan naar huis met een ervaring (beleving) maar krijgt tevens de bagage aangereikt om het vraagstuk op te pakken.

Wat betekent ondernemen met een missie voor jouw organisatie?

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Laat een reactie achter bij Joep Verhoeven Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 Comments

 • Comment by Joep Verhoeven

  Vragen:
  a. Kunt u mij de checklist markt-missie synergie checklist per mail toesturen?

  b. Kunt u mij verwijzen naar literatuur of artikelen die gaan over de implementatie van het ondernemerschap binnen de non-profitsector.

  c. Hoe kan ik aan het spel VOOR NON-PROFIT ORGANISATIES, die betekenis gaan geven aan marktgericht ondernemen, komen? Wat zijn de kosten?

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

  Joep Verhoeven

 • Comment by Sandra Rotsaert

  Geachte,
  Ik had graag ontvangen:
  1/ checklist markt-missie synergie
  2/ spel voor non-profit organisaties, die handelt over marktgericht ondernemen

  Is dit mogelijk en zo ja is dit tegen betaling?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Sandra ROTSAERT

31Volts [Service Design]