Publieke dienstverlening: 6 (min)

De overheid probeert de Paarse Krokodil te laten uitsterven. Deze week is een rapport gepubliceerd, waarin de publieke dienstverlening is beoordeeld door burgers.

Laten we eens stil staan bij enkele bevindingen……

Wat is de dienstbare overheid volgens de burger het meest ?
Een dienstbare overheid is vooral een overheid die “optreedt als één concern en die burgers niet van het kastje naar de muur stuurt”. 52% van de burgers ziet hierin een dienstbare overheid terwijl andere aspecten in mindere mate met een dienstbare overheid worden geassocieerd. Een voorbeeld hiervan is het leveren van juiste, volledige en actuele informatie (27%) en ervoor zorgen dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (26%).

De burger associeert de dienstbare overheid vaak met een organisatie die “iemand niet van kastje naar de muur stuurt en optreedt als één concern”; 52% noemt dit. Opvallend is dat andere punten veel minder vaak worden genoemd.

Burger geeft publieke dienstverlening zesje

26 JUNI 2007

De dienstverlening van de overheid aan burgers kan op een magere voldoende rekenen. Uit een onderzoek van Forum Burger@Overheid.nl blijkt dat de rappotcijfers schommelen tussen de zes min en zes plus.

Maandag overhandigde Forumvoorzitter Marjet van Zuijlen het rapport aan staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken. Ook kreeg zij de BurgerServiceCode waarmee het kabinet de dienstverlening aan de burger kan verbeteren.

Gemeenten
Het onderzoek is uitgevoerd door het BurgerOverheidPanel, het vaste klankbord van Burger@Overheid.nl. Het BurgerOverheidPanel geeft het hoogste rapportcijfer (6,2) aan de dienstverlening van gemeenten. De uitvoeringsinstanties scoren het laagst (5,7) terwijl de Rijksoverheid er tussenin zit (6,1). Vergeleken met andere onderzoeken zijn de cijfers laag. Hoewel vorige week ook een onderzoek van Ernst & Young matige resultaten liet zien. Meestal wordt een 7 gehaald, een cijfer wat ook het kabinet als streven noemt in het beleidsplan Samen werken, samen leven.

balie flickr

Blij
Hoewel de resultaten weinig vrolijk stemmen, was staatssecretaris Bijleveld blij met het rapport. Dienstverlening staat volgens haar centraal in het kabinetsbeleid. Zij ziet in onder meer de BurgerServiceCode en de persoonlijk internetpagina instrumenten om van een zes naar een zeven te gaan.

Min of meer tegelijk met de rapportage bracht het kabinet de vijfde voortgangsrapportage e-overheid uit. Hierin wordt de voortgang van de bouw, implementatie en het gebruik van de bouwstenen van de e-overheid beschreven. Ook laat dit rapport de relatie zien tussen de bouwstenen van de e-overheid en de plannen zoals vermeld in het coalitieakkoord.

De vraag luidt: zijn wij, burgers tevreden met een 6 min? Ik persoonlijk niet…..

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]