Kennis in de etalage: de kennisladder

Kennisexploitatie
Kennis heeft diverse eigenschappen, die zich lenen om onderscheidende klantwaarde te creëren. In een kenniscommercialisatie traject staan de onderstaande topics centraal. De ‘ ladder’ laat door de juiste vragen zien op welke wijze u met kennis waarde kunt creëren.

Wat kan een kennisintensieve organisatie doen om door kennis zich verder te kunnen onderscheiden?

kennis in de etalage

  • ‘EXPOSURE’ VAN KENNIS
    De kwaliteiten om optimaal de kennis aan te reiken aan belangrijke klantgroepen.
    Weet u uw kennis optimaal te benutten en te etaleren?
  • DE COMMERCIËLE WAARDE VAN KENNIS LEREN BEGRIJPEN Wat zijn de belangrijkste issues bij het exploiteren van kennis naar uw doelgroepen? Hoe kunt u te commercialiseren kennis adequaat identificeren?
  • ONDERSCHEIDENDE KENNISPRODUCTEN EN –DIENSTEN Wat zijn de onderscheidende kenmerken van een kennisproduct, waardoor u klanten laat betalen voor uw dienstverlening? Hoe kunt u de waarde van bestaande kennisproducten beoordelen en vergroten, waardoor u (meer) inkomsten kunt generen vanuit deze diensten
  • NIEUWE MARKTEN, NIEUWE DIENSTEN BETEKENT NIEUWE BUSINESSMODELLEN Welke businessmodellen zijn er om winstgevendheid op korte termijn te kunnen bereiken. Kennisproducten en – diensten hebben in theorie en praktijk juist ruimte gegeven aan nieuwe businessmodellen. Er zijn in de praktijk wel 10 categorieën succesvolle businessmodellen te onderscheiden. Welk model past bij uw organisatie en bij uw kennisproduct?

De kennisladder onder de loep

We lopen even van de hoogste tree naar de laagste:

EFFECT
Welke commerciële transacties en business gedreven uitkomsten wilt u met het kenniscommercialisatie-traject bereiken? Welk effect wil je met de overall strategie bereiken?

WAT
Welke kennis is geschikt, in welke vormen (pakketjes) kunt u deze kennis aanreiken aan de klantgroepen?Wat zijn de issues van de beslisser, en welke kennis en benadering beïnvloedt de beslisser?

HOE
Op welke wijze (hoe) kunt u uw kennis in producten en diensten ‘gieten’ met toegevoegde waarde voor uw klantgroepen? Op welke wijze kunt u vertrouwen creëren bij potentiële klantgroepen?Op welke wijze (hoe) moet de kennistransfer worden ingevuld? Push en pull strategieën?

DOOR WIE
Herkent de klant uw organisatie achter nieuwe kennisproducten, zijn de kennisproducten en diensten te verbinden aan het imago van uw organisatie?
Wie moet het gezicht zijn achter de kennistransfer?

VOOR WIE
Welke doelgroepen zijn interessante klanten? Hoe kunt u uw kennisintensieve dienstverlening aantrekkelijk aanreiken aan de ‘meest winstgevende’ klantgroepen?
Naar welke doelgroepen moet de kennis worden getransfereerd? Welke rollen, belangen, kenmerken, drijfveren hebben deze doelgroepen om ze in het kennistransfer proces ‘uit te nodigen’.

De ladder is een eerste verkenning van welke mogelijkheden jouw organisatie heeft om kennis te vermarkten. Ben jij en je klantgroepen toe aan het verder benutten van de kennisschatten binnen jouw organisatie……

ladder flickr

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]