Lokale zorgdiensten op maat

De expertise van 31Volts leent zich uitstekend voor lokale zorgvraagstukken, afkomstig uit de WMO.
In deze blog laten we zien waarom Service design in deze context de bais kan leggen voor diensten op maat, op een zo concreet mogelijk niveau.

Integrale zorgoplossingen

 • U bent op zoek naar integrale, zorgoplossingen voor de lokale omgeving: maatwerk, transparante diensten en waar mogelijk vraaggericht cliënten bedienen.
 • Hoe kan de strategische beleidsvorming en de implementatie naadloos op elkaar aansluiten
 • Hoe betrekken we de lokalen zorg en welzijnpartners effectief bij dit proces
 • Hoe gaat de gemeente in de regierol vraaggestuurde zorg stimuleren, afgestemd op de lokale behoefte en de gemeentelijke zorgvisie
 • Het belangrijkste vertrekpunt van de WMO blijft de uiteindelijke dienstverlening aan de burger.
  Het starten bij de vraag betekent het starten bij het begin van de zorgketen: de vraag van doelgroepen/ burgers als leidraad voor beleid en concrete aanpak.

DE UITDAGING: VERKOKERING, VERSNIPPERING OPLOSSEN EN SCHAARSE MIDDELEN OPTIMAAL INZETTEN

Diverse ontwikkelingen ( kritische klantgroepen, wmo, schaarse middelen, etc.) noodzaakt tot een veel grotere samenhang en ontkokering op de terreinen van zorg, wonen en welzijn.

Door de versnippering hebben gemeenten onvoldoende zicht op bestaande
‘dubbelingen’ (teveel aan aanbod), witte vlekken (tekort aan aanbod) en gebrek aan de gebieden waar er een match is tussen vraag en aanbod.

Gap analyse
In de gap analysis (kloof analyse) wordt een vergelijking gemaakt tussen wat zorgaanbieders doen, aanbieden en wat de omgeving van haar vraagt. De vraagverkenning spitst zich juist toe op wensen, ‘claims’ en aanbevelingen vanuit de belangrijkste vastgestelde klantgroepen. In feite betreft het dus een vraag-aanbod vergelijking.

storyboard

Er bestaat een activiteit waarnaar geen vraag bestaat
Er is een vraag/claim vanuit de omgeving en de zorgaanbieders adresseren deze vraag ook
Er is een vraag/claim vanuit de omgeving en de zorgaanbieders adresseren deze niet

Resultaat
De GAP analysis vergelijkt in essentie aanbod met vraag, en vindt op hoofdlijnen plaats. Het is hoogst praktisch een feitelijk aanbod en een actuele vraag met elkaar te vergelijken, en te streven naar een optimale aansluiting. Een GAP analyse geeft pure stuurinformatie.

 • Transparant aanbod
 • Inzicht in gewenste vraag
 • Inzicht in effectieve verwijslijnen (routings) van dominante doelgroepen
 • Inzicht in gewenste ondersteuning en advies aan (kwetsbare) doelgroepen
 • Inzicht in gewenste integrale zorgoplossingen en gewenste coalities vanuit zorgklantprofielen

De praktijk toont aan dat het vertrekken vanuit de klantvraag een succesfactor is. De klant centraal…, drie woorden die de kern aangeven van maatwerk zorgoplossingen..

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]