Waarom co-creatie?

co-creation

31Volts staat voor co-creatie, samen met ketenpartners en klanten toewerken aan oplossingen, die betekenisvol zijn!.
Graag lichten we jou onze kijk op co-creatie toe. Natuurlijk is co-creatie een middel en geen doel. De resultaten zijn overigens zeer aansprekend.

Waarom co-creatie?
Blinde vlekken
De veranderende omgeving
Oude vormen lijken niet meer te werken
Tegenstrijdige signalen
Weinig draagvlak en samenwerking

Organisaties vallen nog te vaak in de valkuil van de maakbaarheid door een gebrekkig ontwikkelingsproces richting een oplossing.
Co-creatie als vorm om:

 • Van denken in smalle beelden naar denken in leefwereld(en)
 • Meervoudigheid en variëteit: op het gebied van structuur, cultuur en beleid
 • Realiseren van procesintegratie / ketenbenadering / nieuwe oplossingen
 • Op elkaar betrekken van veranderen, leren, waarnemen en experimenteren

Co-creatie bijeenkomsten: een waaier aan technieken en methoden
Uw vraagstuk verdient een maatwerk aanpak.
Co-creatie kan op diverse manieren worden vormgegeven.
De onderstaande vormen geven u een impressie van de manier waarop 31Volts co-creatie kan uitvoeren.

Enkele uitgangspunten van onze visie op co-creatie:

 • Maak de cirkel van betrokkenheid groter (meer partijen, zeker de eindklant)
 • Verbindt mensen
 • Ontwerp betekenisvolle acties en ‘energie’
 • Maak gebruik van de emotionele kant van vraagstukken (emotie= beweging)
 • Op zoek naar de grenzen van je eigen paradigma
 • Ontdek de wereld van de onbegrensde mogelijkheden
 • Eindig met de voeten op de grond

Enkele aanpakken:
1.Sessie Appreciative Inquiry;
‘Appreciative inquiry’ is een methode om veranderingen in organisaties te bewerkstelligen, waarbij uitgegaan wordt van de kracht die – zo is de basisaanname – elke organisatie in zich bergt. ‘Appreciative inquiry’ (veelal afgekort als AI) concentreert zich niet op de problemen die zich in een organisatie voordoen, maar op de positieve elementen binnen de organisatie.

2.Sessie van Good to Great (co-creatie van de toekomst);
Groepen worden uitgedaagd door beelden, incidenten, profielen van de klant om van beter naar great te komen. Geen oplossing is goed genoeg.

3.Discovery driven planning:
Niet weten wanneer te stoppen met kijken, met onderzoeken, met onthullen. Steeds weer
dat wat er is herscheppen, opnieuw vormgeven. Net zolang tot er iets wezenlijk nieuws ontstaat. Iets dat vorm geeft aan de mogelijkheden van deze tijd, dat antwoord geeft op de ontwikkelingen van nu, waarin nieuwe ideeën zich ontpoppen en uitkristalliseren.
Het plezier ligt in het waarnemen, in het ontdekken. De deelnemers stappen zelfs soms op de fiets om onbekende locaties te bezoeken…

4.Scenarioplanning; unieke situaties/toekomstbeelden vragen om uniek handelen
De kritische situaties worden in kaart gebracht. De deelnemers worden in dit moment gebracht, bijvoorbeeld door storytelling. In alle gevallen hebben docenten en leerlingen de mogelijkheid om in het moment uniek te handelen en dat te ontwikkelen wat nodig is om een volgende stap te zetten. Op deze wijze wordt de ekrn van de oplossing gezocht.

5.Business dialoques en de World Café, dialoogmethode;
In deze vormen van businessdialoog beschouwen we het evenwicht in het gesprek als eigen aan de dialoog. Alle partijen komen evenwaardig aan bod en hebben de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren.

6.Stappenplannen van idee tot BV.
Wat zou jou oplossing zijn wanneer het vraagstuk vanuit een bedrijfskundige en ondernemende manier wordt opgepakt. De deelnemers acteren in bedrijfjes en werken toe aan oplossingen, die rendement opleveren voor nu en in de toekomst.

Interesse?
Vraag de 31Volts “co-creatie box” aan door te mailen naar energie [at] 31v.nl, onderwerp co-creatie box.

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]