CURNET van harte

Gisteren was ik op de openingsparty van CURNET. Een prachtig mooi pand, een nieuwe directeur en een betekenisvolle missie. Wat wil een bedrijf nog meer, volop in de aandacht van de bouwsector.

Op zo’n moment met genodigden worden veel innovatie best practices in de groep gegooid.

Innovaties, ontstaan in innovatieprogramma’s moeten vaak een lange weg doorlopen om door de markt te worden geaccepteerd en in daadkracht te worden omgezet. -van kennis naar daadkracht- werd het genoemd.

Innovaties in de bouw zijn belangrijk om bij te dragen aan de oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ik ken de programma’s en daar sis goed over nagedacht. Enig kritisch punt blijft toch de kennisdoorwerking naar de echte eindgebruiker. Innovaties volop, klant centraal maar toch blijft het het logisch denken vanuit de eindklant en nieuwe methoden en techniken op het valk van kennistoepassing soms jammerlijk achter.

Dit geldt overigens voor veel innovatieprogramma’s.
Hier vraag ik uw aandacht voor en nodig u uit om vanuit kennisdiensten naar de eindgebruiker en de kennistoepassing te kijken.

Meer kennis opbouwen van de eindgebruiker wordt steeds belangrijker om klantgroepen te kunnen bedienen met kennisintensieve diensten. Hier ligt de basis.

Bent u:

* managers kenniscentra
* Innovatieprogramma leiders
* Beleidsmakers innovatieprogramma’s
* Managers, professionals kennisdiensten
Denk eens in kennisdiensten scenario’s:

‘kennisschatten en schattenjagers’
De toegevoegde waarde van een kennis/innovatiecentrum is sterk afhankelijk van de wijze waarop het centrum inspeelt op de vraag van haar eindgebruikers, de kennisdoorwerking effectief vormgeeft. Er ontstaat een nieuwe generatie methoden en technieken om klantinzichten te vertalen in aansprekende (kennis)diensten. Nieuwe perspectieven om kennis op een toegankelijke wijze ter beschikking stellen aan de eindgebruikers.

Kenniscentra zijn in beweging, de aanpak kan een versneller zijn voor kenniscentra in het overdrachtvraagstuk van kennis naar eindgebruikers.

Denken in kennisdiensten
Centraal in deze ontwikkeling staat het denken in kennisdiensten in plaats van het aanbieden van een grote hoeveelheid kennisproducten. Deze nieuwe diensten sluiten naadloos aan op de wereld van de klant.

Welke route neemt u klant?
Centraal staat het identificeren van de klantbehoeften, klantroutes en verwachtingen . “ Klanten willen nieuwe oplossingen, die beter aansluiten op hun leven, werk, status, gemak, dromen etc., . Het is belangrijk hierbij om duidelijke scenario’s over behoeften, levensstijlen en de beleving van mensen te hebben en welke diensten klanten hierbij nodig hebben.”

Inzichten in de toekomst liggen in de sociale en culturele interacties en wensen, dromen van echte mensen. We gebruiken onder meer kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in het alledaagse leven van mensen, vitaal als vertrekpunt voor het innovatieproces.

Nieuwe inzichten van de eindgebruikers
Hoe maak je kennis onmisbaar voor de eindgebruikers?

U krijgt nieuwe klantinzichten van de eindgebruiker om kennisdiensten op te bepalen , die beter aansluiten op de behoeften, levenswijze, beleving van hun eindgebruikers. Kennisdiensten die aansluiten op het consumptiepatroon van de eindgebruikers.

    Denk eens aan:

  • * Inzicht in rendement van kennistransfer naar eindgebruikers
    Het rendement komt uiteindelijk tot uiting in de mate waarin beleidsmakers, beslissers en uitvoerders (voor hen) nieuwe kennis adopteren;
  • * Inzicht in het leervermogen en de leeromgeving (is deze stimulerend?) van de toepassers is hierbij van belang;
  • * Impuls aan de kwaliteit van de kennisproducten en diensten die de kenniscentra afleveren: in hoeverre sluit de inhoud aan op de vragen van de afnemers, en de methode van overdracht bij de leerstijl van de afnemers? Die kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de voorafgaande schakels van ontwikkeling, verzameling en combinatie.

Juist kennis leent zich uitstekend om in maatwerk diensten aan te bieden bij de doelgroepen.

Hoe staat kennisdoorwerking op uw agenda? Hoeveel weet uw organisatie eigenlijk van de eindgebruiker? Hoe participeert de eindgebruiker in de kennisontwikkeling? Is co-creatie met de eindgebruiker bij u geland? Bent u productgericht of denkt u vanuit de hedendaagse service maatschappij waarbij de doelgroep zit te wachten op relevante ervaringen.

Denken in betekenisvolle diensten leeft bij innovatieprogramma’s die kennistoepassing hoog op de agenda heeft staan.

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]