De Gezonde Leefomgeving, kun je die ontwerpen?

De Gemeente Utrecht heeft zich als doel gesteld om in 2010 gezondheidsaspecten volwaardig meewegen in de besluitvorming omtrent de fysieke omgeving.

Actieprogramma Volksgezondheid 2007-2010;
Beweging in gezondheid, Utrecht gezonder in 2010

Milieu en gezondheid:
“De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) maakt gemeenten verantwoordelijk voor het bewaken van de gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen. Bijvoorbeeld als het gaat over de mogelijke risico’s die beslissingen hebben op de gezondheid van bewoners. Het is van belang dat bij stadsontwikkeling ook de gevolgen voor de gezondheid mee worden gewogen in de besluitvorming. Prioriteit hebben beleidsterreinen die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. De gemeente realiseert zich dat hier nog veel gezondheidswinst te halen is.

Wat willen we bereiken?
In 2010 is de fysieke leefomgeving voor Utrechtse burgers verbeterd doordat gezondheidseffecten van voorgenomen plannen in beeld zijn (gezondheidseffectrapportage) en bij de besluitvorming meewegen.

Wat gaan we doen:
Zorgdragen dat in 2010 gezondheidsaspecten volwaardig meewegen in de besluitvorming omtrent de fysieke omgeving. Hiervoor wordt binnen de gemeente een voorstel ontwikkeld dat een gezonde leefomgeving borgt.”

Nu las ik net een uitnodiging aan ontwerpers:

“Designing the 21st Century Street” is an open design competition sponsored by Transportation Alternatives. We are looking for new conceptual and physical approaches to the planning of public streets by asking participants to redesign the intersection of 9th Street and 4th Avenue. The street will be re-imagined as a healthy, safe, and sustainable 21st Century street.

Mijn interesse gaat vooral uit naar de laatste regel waarin gevraagd wordt naar een ‘healthy’ street. De vraag die dit, net als hier in Utrecht, oproept is: “Is een (stedenbouwkundig-)ontwerper in staat een ontwerp de maken dat ervaren wordt als een gezonde straat?” Om dit te realiseren is het belangrijk dat de beleving van de gebruiker centraal komt te staan in plaats van de kleur van de trottoirtegels of de vorm van de lantarenpaal.

NYC

Bij het lezen van de Project Goals and Objectives werd ik helemaal enthousiast. Evenals in Eindhoven realiseerd men zich in New York ook dat Design breder ingezet kan (en moet) worden dan enkel bij het ontwerpen van ‘dingen’.

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]