Afstudeerproject: (in)actief

Service Design en sociaal maatschappelijke problematiek
“Designmanagement en maatschappelijk werk: hoe kan ik dit met elkaar combineren?” Dat was de vraag die ik mijzelf stelde toen ik op zoek ging naar een afstudeeropdracht voor mijn opleiding Visual Art and Design Management aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU).

Tijdens de Service Design Conference in 2008 kwam ik in aanraking met Service Design. Dit was de manier om met mensen en designmanagement bezig te zijn! Service Design werd het onderwerp van mijn afstudeerproject. Met Service Designbureau 31Volts ging ik op zoek naar een praktijkopdracht. Die vonden we bij de Gelderse Sport Federatie (GSF).

Uitdaging
De onderzoeksvraag was:
Wat is de intrinsieke oorzaak van inactiviteit (< 30 min. per dag bewegen) onder volwassenen (30-60 jaar) met lage "sociaal economische status" (SES) en normale SES in Doesburg en Ede en hoe kan Service Design hier een oplossing voor bieden?

Deze groep noemen we de ‘inactieven’.

Concreet betekende dit: ga aan de slag met mensen die weinig bewegen en ontwerp samen met deze mensen een oplossing. Dit was een praktijkonderzoek. Daarnaast deed ik een literatuuronderzoek naar het inzetten van Service Design bij sociaal maatschappelijke problematiek.

Aanpak
Om erachter te komen waarom sommige mensen weinig bewegen, besloot ik samen met 31Volts om een dag in het leven mee te kijken bij enkele mensen uit de doelgroep. Het werven van deelnemers was nogal moeilijk, maar twee personen waren zo vriendelijk om mij voor een dag in hun leven toe te laten. Ongeveer acht uur ging ik waar zij gingen en deed ik wat zij deden. Zo kreeg ik de unieke kans om ‘first-hand’ te ervaren hoe hun leven eruit ziet en hoe zij dit ervaren. Vier andere deelnemers waren bereid om een catcam om te doen tijdens een reguliere dag in hun leven. Het kleine toestel dat je om je nek kan hangen maakte automatisch foto’s. Deze foto’s werden besproken met de deelnemers waardoor je een juist beeld krijgt van het leven van de deelnemer.

Daarnaast hield ik interactieve sessies met deze deelnemers en enkele andere groepen, zoals ouderen en mbo-leerlingen. Doel hiervan was om een voorstel te ontwerpen voor de GSF om inactieven weer (meer) in beweging te krijgen. Associatiekaarten, inleefspellen en foto’s en formats zijn enkele van de tools die tijdens dit project gebruikt zijn.

Resultaat
Uiteindelijk schreef ik een voorstel voor de GSF om inactieven weer actief te maken. Dit omvatte ook een doelgroepomschrijving in de vorm van persona’s. Hieruit bleek dat je de doelgroep kunt bereiken door middel van recreatie-activiteiten. Het voorstel aan de GSF was daarom een samenwerkingsverband tussen de GSF en een recreatieorganisatie.

Naast dit advies maakte ik een onderzoeksverslag dat voortkwam uit het literatuuronderzoek. Hier hoort een beknopt document bij waarin wordt beschreven hoe Service Design ingezet kan worden bij sociaal maatschappelijke problematiek.

Ik vond dit een erg interessant en leerzaam afstudeerproject. Ik heb geleerd waar ik goed in ben. Het begeleiden van groepen ging mij goed af en ik vond het leuk om met verschillende doelgroepen te werken. 31Volts leerde mij om creatiever te denken en op een aansprekende manier te communiceren. Ik ben blij met alle hulp die ik van 31Volts heb gekregen!

Marc Fonteijn

Marc Fonteijn

Als medeoprichter van 31Volts houdt Marc zich bezig met het verleggen van grenzen binnen service innovatie. Marc helpt organisaties om waarde te creëren voor hun klanten door middel van design.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]