Kabinet wil een innovatieve en ondernemende creatieve industrie

Dit is de titel van een persbericht dat gisteren is uitgebracht door het Ministerie van Economische zaken.

Het Kabinet wil een innovatieve en ondernemende creatieve industrie in Nederland waarvan de producten en diensten breed worden benut, zowel economisch, cultureel als maatschappelijk.

Dat staat in het ‘Beleidsprogramma voor de Creatieve Industrie 2009-2013 (3.9mb)’ dat de ministers Van der Hoeven en Plasterk (OCW) en staatssecretaris Heemskerk dinsdag 15 september 2009 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Ik zal het artikel niet herhalen. Wel mis ik een aantal aspecten in zowel het persbericht als in het beleidsprogramma. Ik richt mij daarin met name op de ontwerpende disciplines die sterk verbonden is met economie en minder op de kunsten die juiste een sterke band heeft met cultuur. (Ik laat de stroming Dutch Design, ‘de ontwerpende auteur’, even buiten beschouwing, omdat deze een sterke culturele focus heeft. Dat is voor een andere keer.)

Het belangrijkste punt dat ik niet terug zie is; ‘Wat gaan we doen?’ Wat gaat de creatieve industrie doen om Nederland in de voorhoede te houden wanneer het gaat om deze industrie? Mijn antwoord hierop is even eenvoudig als bewezen succesvol.

De creatieve industrie moet wat anders gaan doen, dan wat ze gewend is, maar wel met dezelfde methodiek; ontwerpen.

De wereld verandert. Je kan overal om je heen zien dat we verschuiven naar een sterk diensten gedreven economie. De vraagstukken van opdrachtgevers (zo ervaren wij dagelijks) veranderen sterk. Een interieur ontwerp vraagstuk gaat lang niet altijd meer over het creëren van een mooie ruimte, maar om een het ontwerpen van een beleving voor gebruikers. Denk hierbij aan vragen als: “Wij willen van Utrecht een gezonde Leefomgeving maken, hoe doen wij dat?” of: “Wij (een grote luchthaven) willen vorm geven aan het thema ‘Gastvrij’. Niet door middel van marketing (de boodschap), maar door het echt te zijn. Hoe gaan we dit realiseren?”

De veranderende vraag van opdrachtgevers is een enorme kans voor de creatieve industrie. De titel van de brief geeft het al aan; Waarde van creatie. Een uitdaging waarmee wij (de sector, dus ook 31Volts) zitten is om opdrachtgevers te leren hun vragen neer te leggen bij ontwerpers. Nog te vaak wordt de ontwerper uitgenodigd om te helpen met de realisatie van iets nieuws. En dat terwijl ontwerpers worden opgeleid om nieuws te creëren. Vanuit niets.
Dat er aan het eind van een ontwerp proces waarde is gecreëerd, dat staat vast, dat maakt het ontwerpen. Wat deze waarde is en hoe dit er uit gaat zien, dat is bij aanvang nog onduidelijk. Een product? Een dienst? Een initiatief? Open innovatie ten voeten uit.

Ik zie voor de BNO en gelijke brancheorganisaties een belangrijke rol weggelegd. Het zijn deze organisaties die weten wat er speelt in de sector. ‘Waar zitten de twijfels? Wat zijn de ambities? En hoe ervaart de sector haar toekomst?’ Dat de branche organisaties een gesprekspartner is geweest in de totstandkoming van het document is goed, maar lang niet goed genoeg.

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

31Volts [Service Design]