Open inzending voor de gouden impuls – de Utrechtse Ontwerpstudio

Onder de noemer “de gouden impuls” heeft de gemeente Utrecht een Stimuleringsprijs in het leven geroepen (info). De gemeente is op zoek naar creatieve en innovatieve ideeën die een structurele bijdrage leveren aan de lokale economie.

Als 31Volts vinden we het leuk om zo nu en dan uitgedaagd te worden dus hebben we de spreekwoordelijke mouwen opgestroopt en besloten een gooi te doen naar deze prijs!

We leven in een remix-cultuur waarin het delen van ideeën altijd meer waarde oplevert dan ze alleen voor jezelf te houden. Voor ons geldt dat ook bij dit soort prijsvragen.

Vandaar dat we onze inzending (de Utrechtse Ontwerpstudio) hier publiceren onder de Creative Commons – Naamsvermelding licentie, wat zo veel wil zeggen dat iedereen delen uit onze inzending vrij mag hergebruiken voor zijn eigen inzending. Het enige wat we dan van je vragen is om onze naam ergens in jouw inzending te vermelden. Dus deel, remix en verrijk deze inzending of doe juist compleet iets anders! Zo lang je maar met een betere inzending komt.

Verkleinen we onze winstkans niet door onze inzending online te zetten?
Uiteraard willen we graag winnen. Voor ons is het echter belangrijker om te laten zien dat dit soort abstracte vraagstukken (stimuleren van de economie) alleen effectief aangepakt kunnen worden door samen te werken.

Dit is onze inzending:

A. Geef een korte omschrijving van het project, de dienst of het product dat u wilt aanmelden en beschrijf hierbij de stimuleringsmogelijkheden voor de Utrechtse economie (max. 250 woorden).

In tegenstelling tot de doelstelling van de wedstrijd -het inzenden van de gouden impuls- betreft deze inzending een programma om design en creativiteit op een duurzame manier in te zetten opdat er ook op de lange termijn oplossingen, concepten en implementeerbare diensten worden ontworpen die de Utrechtse economie versterken. Deze inzending betreft niet het gouden ei, maar de gans.

Creativiteit is niet enkel weggelegd voor wat wij kennen als de ‘creatieve beroepen’ zoals kunst, muziek en de ontwerpende beroepen. Creativiteit is een manier van omgaan met uitdagingen. Ontwerpen is de methodiek om dit te doen.

Design is an agent of change that enables us to understand complex changes and problems, and to turn them into something useful.” — Tim Brown, IDEO

DE UTRECHTSE ONTWERPSTUDIO

De Utrechtse Ontwerpstudio is een afdeling binnen de gemeente waar oplossingen ontworpen worden voor de abstracte vraagstukken met de gemeente Utrecht als vaste klant. In de studio worden vraagstukken vertaald naar concrete opdrachten en projecten. Multi-disciplinaire teams van ontwerpers en studenten werken aan de vraagstukken met als doel om tot concreet implementeerbare oplossingen te komen.

Iedere gemeente heeft een rekenkamer met als doel om onderzoek te doen voor de gemeenteraad én bewoners om zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed. Meten en controle zijn vanzelfsprekend belangrijk. Het innovatieve aan dit voorstel is dat het complementair is aan controle en meten. In de Utrechtse Ontwerpstudio wordt gewerkt aan oplossingen die op voorhand niet te voorzien zijn.

Let op: Wat ontwerpen beslist niet is, dat is het richtingloos volgen van creatieve impulsen. Integendeel. Ontwerpen is een gestructureerd proces waarin verschillende methoden hun plaats hebben. Elk met een eigen doel, gereedschap, ingrediënten, werkwijze en eindresultaat.

B. Geef in een duidelijke motivatie aan waarom uw inzending in aanmerking komt voor de Stimuleringsprijs. Ga hierbij specifiek in op de jurycriteria door onderstaande vragen te beantwoorden.

Willen we waarde creëren voor de toekomst, dan is het van essentieel belang dat we die ontwerpen.

The best way to predict the future is to design it.” — Buckminster Fuller

Er is momenteel een verschuiving waarneembaar waarin ontwerpen (het werkwoord) op veel meer vlakken wordt ingezet dan enkel in de klassieke ontwerpdisciplines. Een goed voorbeeld zijn de opkomende disciplines zoals social design en service design. Zo heeft Groot Brittanië binnen de NHS (National Health Service) design benoemd als een strategisch middel om duurzaam te innoveren binnen de zorg. Het programma Dott07 (Design of the Times 2007) was een programma van the Design Council om te onderzoeken hoe een duurzame regio er uit zou kunnen zien en welke rol design hierin kan betekenen.

Dott 07 projects aim to improve five aspects of daily life: movement, health, food, school and energy.

Het toekennen van de Stimuleringsprijs is noodzakelijk voor het slagen van een initiatief als de Utrechtse Ontwerpstudio. Niet alleen willen we met dit initiatief werken aan de toekomst van Utrecht gericht op het stimuleren van de economie, we willen tegelijkertijd een methodiek introduceren voor het benaderen van abstracte vraagstukken. De methodiek, namelijk ontwerpen, heeft een geschiedenis in Utrecht van ruim honderd jaar.

De Utrechter Gerrit Rietveld was één van de eerste Dutch Designers. Hij is in staat geweest de ambacht van meubelmaker te transformeren naar het ontwerpvak zoals wij dat nu kennen. In een omgeving waarin sierlijke krullen de toon voerden was Rietveld op zijn minst onconventioneel te noemen. Deze radicaal andere benadering van meubelmaken heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerpvak die zijn weerga niet kent.

Momenteel staan we aan de wieg van een nieuwe verschuiving. Met het toekennen van deze Stimuleringsprijs omarmt en ondersteunt Utrecht deze verschuiving. Utrecht helpt hiermee niet alleen haar creatieve sector, het plukt vooral zelf de vruchten van het succes op lange termijn. De ontwerpstudio geeft Utrecht een gezicht als creatieve stad die vooruit loopt op de trends, een unieke situatie.

1. Innovatief en creatief
In hoeverre is uw project innovatief en creatief (max. 200 woorden)?

De Utrechtse Ontwerpstudio is in zoverre innovatief dat het concreet maakt hoe creativiteit door middel van design systematisch en gestructureerd inzet wordt om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor abstracte vraagstukken. Ontwerpen is al lang niet meer voorbehouden aan als ontwerper opgeleide mensen en het gaat veel verder dan het mooi maken van producten of communicatie-uitingen.

In andere sectoren heeft het design proces al aangetoond significante waarde toe te voegen. De innovatie van de Utrechtse Ontwerpstudio is dat nu de succesformule van design wordt ingezet voor de stad Utrecht.

2. Duurzaamheid
Is het project/product duurzaam, milieuvriendelijk en/of energiebesparend (max. 200 woorden)?

Naast creativiteit en ontwerpen is duurzaamheid het belangrijkste speerpunt van de Utrechtse Ontwerpstudio Het gaat niet om één goed ontwerp, het draait om het in huis halen van een omgeving (afdeling) waarin doorlopend gewerkt wordt aan oplossingen voor abstracte vraagstukken. Want, laten we wel wezen, de stad is een levend organisme waarin behoeften, wensen en dilemma’s continu aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom belangrijk om de expertise in huis te hebben om hier accuraat op te kunnen reageren. Dat is duurzaam. Zoals eerder benoemd gaat het niet om het gouden ei, maar om de gans omdat dat is wat nodig is.

Energie besparen is niet wat we in de Utrechtse Ontwerpstudio voor ogen hebben. Sterker nog, we gaan energie genereren! We praten dan natuurlijk niet over stroom, maar over de energie die in de mensen, bewoners en ondernemers, de ontwerpende sector en de vraagstukken in Utrecht zit!

3. Direct en meetbaar effect
Wat is het directe en meetbare effect van uw plan op de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid in Utrecht (max. 200 woorden)?

Het aandeel van de creatieve sector in de Utrechtse economie is significant. De Utrechtse Ontwerpstudio laat zien dat deze sector tot veel meer in staat is dan dat de meeste mensen en opdrachtgevers voor mogelijk houden. Op het moment dat deze sector zich met meer en andere vraagstukken gaat bezig houden, levert dat meer werk en daarmee een directe impuls voor de werkgelegenheid in Utrecht.

De winst zit hem echter niet alleen in de creatieve sector. In opdracht van de Engelse overheid heeft the Design Council onderzocht én gevonden dat bedrijven die design duurzaam op strategisch niveau in hun organisatie inzetten, tot 200% beter presteren dan hun concurrenten die dat niet doen. Hiermee wordt tastbaar gemaakt wat veel mensen al voelen; design is een essentieel middel voor bedrijven om te kunnen groeien én te concurreren.

Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.” — A. Einstein

Er zijn aspecten van de stad die moeilijker in harde cijfers kwantificeerbaar zijn. Hierdoor zijn ze echter niet minder waardevol. Denk hierbij aan geluk, trots en vertrouwen. Deze aspecten spelen een directe rol in het ondernemersklimaat. De Utrechtse Ontwerpstudio zet deze aspecten in alle projecten voorop.

Een ander belangrijk punt is dat de Utrechtse Ontwerpstudio concrete implementeerbare oplossingen gaat realiseren. Dit is geen verwachting maar een vanzelfsprekend resultaat van een goed ingezet ontwerpproces.

4. Structurele versterking
Geef aan hoe uw plan op structurele wijze de economie in Utrecht versterkt (max. 200 woorden).

De Utrechtse Ontwerpstudio brengt een duurzame verandering teweeg, naast het feit dat het initiatief op korte termijn al succes boekt. Alle betrokkenen bij de Utrechtse Ontwerpstudio, de ontwerpers, opdrachtgevers, gemeente, studenten, opleidingen dragen bij om het gedachtegoed een vaste plek in Utrecht te geven.

Eén van de voorwaarden van de Utrechtse Ontwerpstudio is om transparant en toegankelijk te werken en te communiceren. Geen glazen torens, geen geheimzinnigheid. Het moet ook voor niet direct betrokkenen eenvoudig zijn om te leren van de Utrechtse Ontwerpstudio en gebruik te maken van het proces en de resultaten.

De structurele versterking voor de economie in Utrecht zal gedragen en gerealiseerd moeten worden door de gemeente Utrecht door de Utrechtse Ontwerpstudio ook te waarborgen na het aflopen van de termijn zoals benoemd in de wedstrijd 1 jaar na 17 februari 2010.

5. Haalbaarheid
In hoeverre is uw plan reëel uitvoerbaar (max. 200 woorden)?

Met de Utrechtse Ontwerpstudio kan morgen gestart worden!

Er zijn een aantal aspecten nodig om de Utrechtse Ontwerpstudio tot een succes te maken. Deze aspecten zijn te vatten onder een viertal thema’s: locatie, programma, middelen en kennis & kunde.

Locatie
De voorkeur gaat uit naar een locatie in of rond het centrum zodat ook voor passanten zichtbaar is dat de Utrechtse Ontwerpstudio bestaat.

Programma
Dit is één van de eerste activiteiten die opgestart gaan worden. Vraagstukken moeten geïnventariseerd worden, opleidingen moeten benaderd worden en activiteiten gepland. Aan de hand van dit programma worden projecten opgestart en doelen benoemd.

Middelen
Voor intern gebruik is het belangrijk om gedegen vast te leggen wat we gaan doen, hoe we te werk gaan en wat er van de ontwerpers en deelnemers verwacht mag worden. Ook een pakket aan methodes zal ontwikkeld moeten worden om ontwerpers te informeren over de werkwijze van de Utrechtse Ontwerpstudio.

Kennis & kunde
Utrecht huisvest het eerste service design bureau van Nederland; 31Volts. 31Volts heeft veel ervaring met het ontwerpen van oplossingen voor abstracte vraagstukken. Daarbij heeft dit bureau een uitgebreid netwerk van creatieve bureaus, ontwerpers én kennisinstellingen in Utrecht.

Marc Fonteijn

Marc Fonteijn

Als medeoprichter van 31Volts houdt Marc zich bezig met het verleggen van grenzen binnen service innovatie. Marc helpt organisaties om waarde te creëren voor hun klanten door middel van design.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 Comments

31Volts [Service Design]