Masterclass Service Design voor de zorg, editie II

Het is goed om te zien hoe het bewustzijn groeit en hoeveel draagvlak er is voor het verbeteren van patiëntenervaringen. Wegens succes van de eerste Masterclass (video-impressie) besloten Mixe en 31Volts een tweede editie te organiseren.

Deelnemers
20 januari kwamen 19 geïntereseerden uit de zorg bijeen om te leren over Service Design.
Bij binnenkomst kreeg iedereen al de eerste creatieve opdracht; deelnemers moesten een visualisatie maken die iets over henzelf zegt. Daarna werd het ijs snel gebroken; tweetallen kregen 2 minuten de tijd elkaar te interviewen en stelden elkaar vervolgens ook voor aan de groep. Zo merkten we dat een minuut al veel gespreksstof op kan leveren. De deelnemers waren mensen met zeer diversere achtergrond en werkveld, uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze gevarieerde groep leverde zeer waardevolle discussies op. Voor ons facilitators was het een heel prettige groep om mee te werken; goede inzet, kritische vragen, eigen inbreng, humor en veel energie.

3 doelen:
– Slimmer naar huis
– Praktische ervaring opdoen
– Leuke en inspirerende dag

Twee kanttekeningen bij deze Masterclass: 1. Waar zijn de patiënten? Bij service design projecten zijn echte patiënten het uitgangspunt en worden ze betrokken bij het gehele proces. Gedurende deze Masterclass waren inzichten in een rollenspel de input voor verbetering. 2. De stappen die genomen werden met de cases waren heel erg groot vergeleken een echt service design project. Het proces was zeker representatief voor een service design project, hoewel in zeer beperkte tijd en globale stappen uitgevoerd was het resultaat hiermee al zeer waardevol.

[31V] Masterclass in de Zorg from 31Volts on Vimeo.

video-impressie van de dag

Proces
De hele dag is er afwisselend gepresenteerd door Marc en Mike en in drie groepen gewerkt aan cases. Per fase in de methodiek werden een heel aantal tools besproken, en met opdrachten ook meteen uitgeprobeerd door de deelnemers. Daarna volgde een plenaire terugkoppeling en tips voor implementatie van deze stap.

Fase 1: inzichten.
Drie verschillende cases werden ingeleid met elk een kort rollenspel. Aan de hand van het gespeelde contactpunt legden deelnemers per groep de gehele klantreis van de hoofdpersoon vast en gaven daarnaast de hoofdpersoon meer context en body. De gehele beleving van de hoofdpersoon tijdens de zorg case en zijn of haar emoties per contactmoment gaven veel aanknopingspunten ter verbetering.

Fase 2: Concepten ontwerpen.
Er bleek veel animo voor het aanpakken van informatievoorziening, kanalen en onbemande informatiepunten. Gedurende de dag zijn de groepen herverdeeld en is een team speciaal verder gegaan op dit onderwerp.
Na een snelle creatieve opwarmer gingen groepen aan de slag met het ontwerpen van de ideale zorgbeleving van hun case en hoofdpersoon.

Fase 3: Prototypen.
Aan het einde van de dag werden er 3 storyboards met nieuwe zorgervaringen gepitcht door de groepen en om feedback gevraagd aan het expert-panel. Het proces naar deze nieuwe concepten was ook voor ons heel waardevol om te zien en horen wat er speelt aan veranderingen en innovatie in de zorg.

Fase 4: Vormgeven.
Aan de hand van het storyboard en de feedback van het expert panel maakten deelnemers kennis met het maken van een blueprint. Uit al deze fases volgt als vijfde stap de implementatie, deze stap is uiteraard bij theorie gebleven.

Afsluiting
Als afsluiting kregen de deelnemers een boekje met alle slides, veelgebruikte tools en tips & tricks en de dag werd beeindigd met een borrel!
Fantastisch om te zien hoe in zo’n korte tijd al zoveel resultaat wordt geboekt! Zowel waardevolle nieuwe zorgervaringen als ook energie, creativiteit, empathie en een goede dynamiek tussen de deelnemers.


foto-impressie Masterclass

31Volts

31Volts

At 31Volts we love people, design and innovation. Occasionally we take the time to share our thoughts on this blog. Like what you see? Let's get in touch!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 Comments

31Volts [Service Design]