Sociale innovatie in prachtwijken en de rol van woningcorporaties

Wij worden altijd erg enthousiast van mensen met verhalen waarin de leefbaarheid van een wijk is verbeterd door sociale innovatie projecten die uitgaan van de kracht van de bewoners. Het zijn juist deze projecten die er voor zorgen dat langetermijns doelen rondom de verbetering van een wijk echt gerealiseerd worden.

Drie inspirerende sociale innovatie projecten

De bewoners van een prachtwijk zijn vaak trots op hun buurt. Het “duik in je wijk” project is een perfect voorbeeld dat hier slim op inspeelt door deze bewoners en professionals met elkaar in contact te brengen. Zo ontstaat er een dialoog die regelmatig leidt tot verrassende nieuwe inzichten.

Een ander project is de tour voor je iPhone waarmee je door de geschiedenis van de Utrechtse wijk Lombok wordt geleidt. De tour is onder andere samengesteld op basis van oude en nieuwe verhalen van de bewoners uit de wijk.

Je wijk gebruiken als een groot speelveld waarin je bewoners op een spontane manier met elkaar in contact brengt; dat is precies wat het spel Koppelkiek beoogt. In het spel verzamel je punten door de wijk in te trekken en met andere bewoners op de foto te gaan.

De aanjagende rol van woningcorporatie

De grote uitdaging is om er voor te zorgen dat er steeds nieuwe projecten worden geïnitieerd. Om verandering te weeg te brengen in een wijk is betrokkenheid op lange termijn noodzakelijk.

Er zijn veel organisaties op de uitdaging gesproken om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Woningcorporatie hebben tussen al deze organisaties een sleutelrol wat betreft het verduurzamen en aanjagen van deze projecten. Een belangrijke reden hiervoor is dat woningcorporatie steeds meer een sociale taak krijgen. Naast dat het steeds meer hun taak is, valt er voor woningcorporatie simpelweg veel winst te boeken door te investeren in sociale innovatie. Het investeren in een wijk waarin bewoners prettiger met elkaar omgaan en zich meer betrokken bij de wijk voelen vergroot de leefbaarheid van wellicht meer dan een opgeknapte portiek.

De succesvolle sociale innovatie projecten worden vaak ontwikkeld door gepassioneerde individuen of kleine creatieve bureaus. Wat kun je als woningcorporatie leren van hun mentaliteit en werkwijze.

Succesfactoren zonder blauwdruk

Hoewel er geen blauwdruk bestaat die succes garandeert zijn er zeker punten die bij sociale innovatie projecten in de wijk de kans op succes wel sterk vergroten.

  • Laat bewoners zelf activiteiten ondernemen, ontwikkel daar ook middelen voor!
  • Zorg er dat je er zelf echt bent om “de taal” te leren
  • Organiseer co-creatie sessies om met bewoners te werken aan nieuwe ideeën
  • Maak van de mensen op straat jouw onderzoekers
  • Betrek de bewoners als partners en niet als afnemer in het project
  • Gebruik de geschiedenis van een wijk
  • Geef het project een gezicht, maak het menselijk

Leg deze lijst eens naast een project dat je kent of waar je wellicht zelf mee bezig bent. Zijn er punten die niet gedaan worden, en waarom? Welke activiteiten springen er juist in positieve zin uit?

Ter afsluiting ben ik erg benieuwd door welke sociale innovatie projecten om de leefbaarheid van een wijk te vergroten jullie worden geinspireerd?

Marc Fonteijn

Marc Fonteijn

Als medeoprichter van 31Volts houdt Marc zich bezig met het verleggen van grenzen binnen service innovatie. Marc helpt organisaties om waarde te creëren voor hun klanten door middel van design.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

31Volts [Service Design]