Jongeren op Gezond Gewicht

Betrek jongeren bij de ontwikkeling van beleid dat tot doel heeft om een gezondere levensstijl aan te moedigen.

Gemeente Utrecht

Maatschappelijke uitdaging

Op eigen initiatief en in samenwerking met GG&GD Utrecht heeft 31Volts samen met Utrechtse jongeren en professionals gewerkt aan de ontwikkeling van beleid gericht op het stimuleren van een gezonde levenstijl.

De creativiteit van Utrecht inzetten

Het streven in dit project was onder meer om de creativiteit die in de regio alom aanwezig is in te zetten voor een belangrijk sociaal vraagstuk.

De inhoud van hun schooltas vertelt veel over wat ze motiveert en wat belangrijk voor ze is.

gezond-gewicht-aanpak

Doelgroep opgezocht

Door met jongeren uit drie verschillende Utrechtse scholen te praten ontstond een beter beeld van hun belevingswereld. Waar zijn deze jongeren gevoelig voor; door wie worden ze beïnvloed; waar hechten ze waarde aan? Deze inzichten vormde aanknopingspunten voor de beleidsmakers.

Video-interviews & rugzakstudies

Het traject omvatte video-interviews, rugzakstudies en een bijeenkomst waarin jongeren en professionals actief met elkaar aan de slag zijn gegaan met het vraagstuk over gezondere levensstijl. Om inzichten interactief boven tafel te halen heeft 31Volts verschillende spelvormen ontwikkeld.

Dit project vormde de opmars voor het landelijk initiatief gericht op een gezonde jeugd.

gezond-gewicht-resultaat

Dialoog met jongeren

Dit project heeft er voor gezorgd dat beleidsmakers, professionals en jongeren in gesprek met elkaar zijn gekomen.

Landelijke initiatief

Een advies gericht op het te ontwikkelen beleid met daarin de te ontplooien initiatieven voor deze doelgroep. Dit project heeft aan de vooravond gestaan van het landelijke initiatief www.jongerenopgezondgewicht.nl


Benieuwd hoe we kunnen helpen om jouw uitdaging te vertalen naar concrete resultaten?

Deel je ambitie
31Volts [Service Design]