Pionieren in de Service Design Studio

Welke kansen zullen we ontdekken als we passagiers de ruimte en aandacht geven om met ons de toekomst van reizen te ontwerpen.

KLM

Thema’s voor de toekomst

Om passagiers zich nog meer thuis te laten voelen werkt KLM voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening. Onderdeel van dit proces is het verkennen van thema’s die voor passagiers en KLM belangrijk kunnen zijn in de toekomst.

Cultuurverandering

De Service Design Studio maakt onderdeel uit van de KLM visie waarin medewerkers en passagiers nog dichter bij elkaar staan. Door beter te begrijpen wat passagiers als mens belangrijk vinden zul je ze uiteindelijk als klant beter van dienst kunnen zijn.

Open innovatie met passagiers op een plek waar meer dan 40.000 mensen per dag langs komen.

Aanpak - KLM Service Design Studio

Creative ruimte midden op Schiphol

Het middelpunt van de Service Design Studio was de creatieve ruimte midden in de E-pier op Schiphol. Deze creatieve ruimte, waar passagiers vrij in en uit konden lopen, was door 31Volts ontworpen zodat iedereen op het vliegveld een bijdrage kon leveren aan een thema.

Team van Service Designers

In de Service Design Studio was 7 dagen in de week een team aanwezig. Het team deed kwalitatief onderzoek op het vliegveld en begeleide alle co-creatie sessies met passagiers rond de verschillende thema’s.

Een schat aan nieuwe inzichten, waardevolle aanknopingspunten en concrete kansen.

Resultaat - KLM Service Design Studio

50 kansen voor KLM

De Service Design Studio heeft 50 concrete kansen opgeleverd voor KLM om haar passagiers zich nog meer thuis te laten voelen. De kracht van deze kansen is dat ze zijn gestoeld op de ervaringen van passagiers en medewerkers.

Onuitwisbare indruk bij passagiers

Passagiers die deel hebben genomen aan de activiteiten in de Service Design Studio gingen vaak met meer energie naar buiten dan dan ze binnen kwamen. Het feit dat een grote organisatie als KLM de tijd en aandacht nam om oprecht te luisteren en in gesprek te gaan heeft bij vele passagiers een onuitwisbare indruk achter gelaten.


Benieuwd hoe we kunnen helpen om jouw uitdaging te vertalen naar concrete resultaten?

Deel je ambitie
31Volts [Service Design]