Service strategie voor een ambitieuze uitgever

Hoe kan een uitgever leerkrachten iedere dag optimaal ondersteunen zodat zij zich kunnen richten op het overdragen van hun passie op de toekomstige generatie.

Malmberg

Verandering in het onderwijs

Tijden veranderen. Ook in het onderwijs. Met name door de Wet gratis schoolboeken en de digitalisering van leermiddelen verandert er veel en vooral ook erg snel. De levenscyclus van een boek wordt niet meer bepaald door slijtage. Dit heeft voor uitgevers veel invloed op hun producten en diensten.

Omgaan met verandering

Uitgeverij Malmberg is een van de marktleiders in Nederland op het gebied van leermiddelen. Met het oog op de toekomst is de ambitie van Malmberg’s niet alleen meegaan met in de nieuwe ontwikkelingen maar ook als organisatie vaardig worden in het omgaan met verandering.

Samen met leerkrachten actief richting geven aan nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs

malmberg-aanpak

Trends en thema’s in kaart

In co-creatie sessies zijn de trends en thema’s die een belangrijke impact hebben op de toekomst van leren en lesgeven in kaart gebracht. In service landschappen is gevisualiseerd welke invloed deze trends en thema’s kunnen hebben op leerkrachten en op Malmberg.

Workshops met leerkrachten

Leerkrachten en ook schoolmanagers zijn intensief betrokken in dit project. In verschillende workshops hebben leerkrachten en schoolmanagers samen met Malmberg gewerkt om vanuit het gebruikersperspectief nieuwe concepten te ontwikkelen.

Een belangrijke stap in de transitie van statische boeken naar levende producten.

malmberg-resultaat

Fundament voor nieuwe diensten

De bevindingen uit dit project zijn vastgelegd in service landschappen, ontwerprichtlijnen en een strategisch plan. Deze documenten vormen samen het fundament voor de ontwikkeling nieuwe diensten die invulling geven aan de ambitie van Malmberg.

Klanten worden innovatiepartners

Malmberg heeft in dit project uitvoerig kennis gemaakt met verschillende design gedreven innovatie technieken. Technieken die Malmberg staat stellen om samen met hun klanten te werken aan toekomstige innovaties.


Benieuwd hoe we kunnen helpen om jouw uitdaging te vertalen naar concrete resultaten?

Deel je ambitie
31Volts [Service Design]