Ontwerpen aan ontvangergerichte informatie

Hoe kunnen we vanuit de Rijksoverheid informatie zo inrichten dat huurders snel een relevant antwoord vinden op hun vragen?

Dienst Publiek en Communicatie - Ministerie van Algemene Zaken

Communicatie met burgers

Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken ondersteunt departementen en uitvoeringsorganisaties in de communicatie met publiek en professionals. Dienst Publiek en Communicatie wil op een toegankelijke manier en in een begrijpelijke taal communiceren met burgers. Het programma Informatie op Maat moet met concrete verbeteringen eraan bijdragen dat de informatie van de Rijksoverheid draait om de vragen en behoeften van de burger.

Informatie op Maat

Binnen het programma Informatie op Maat heeft Dienst Publiek en Communicatie 31Volts gevraagd om de informatie over huurwoningen onder de loep te nemen en samen met huurders te kijken waar de kansen liggen voor verbetering.

Hoe kijken huurders eigenlijk aan tegen de manier waarop wij hen nu informatie aanbieden?

Aanpak - Ministerie van Algemene Zaken

Perspectief verruimen op goede informatie

De eerste stap in het project was om los te komen van de huidige online informatie en met een open blik te onderzoeken hoe mensen in het dagelijks leven geholpen worden bij het maken van keuzes. Het onderzoek, aan de hand van een fotostudie op straat, heeft ruim 30 waardevolle inzichten opgeleverd.

Samen met huurders concepten ontwerpen

In de volgende fase van het project hebben we samen met huurders in een aantal workshops nieuwe concepten ontworpen die gericht zijn op goede informatie waarmee mensen geholpen zijn. Op deze manier hebben we onderzocht welke uitgangspunten eraan bijdragen dat informatie rondom huurwoningen eenvoudiger en beter te begrijpen is.

Het project heeft een duurzaam resultaat opgeleverd in de vorm van het handboek.

Resultaat - Ministerie van Algemene Zaken

Een herontwerp afgestemd op de huurder

Het project heeft kansen opgeleverd waarmee de informatievoorziening beter afgestemd kan worden op de behoeften van de huurders. Om een beeld te schetsen van hoe deze kansen zich vertalen naar de praktijk is er een schetsmatig herontwerp gemaakt van de huidige informatievoorziening rondom huurwoningen op rijksoverheid.nl. In het herontwerp is de informatie onder meer visueel gemaakt, verdeeld over meerdere niveaus en voorzien van toelichting.

Overdraagbaar handboek

Gedurende het project zijn verschillende lessen opgedaan voor uitgangspunten voor ontvangergerichte informatie zoals op welk moment informatie beter via beelden dan tekst overgedragen kan worden. Lessen die breder toepasbaar zijn dan alleen huurwoningen. Deze lessen zijn gebundeld en vastgelegd in een overdraagbaar handboek.


Benieuwd hoe we kunnen helpen om jouw uitdaging te vertalen naar concrete resultaten?

Deel je ambitie
31Volts [Service Design]