Innoveren voor de weggebruiker van de toekomst

Welke diensten zou Rijkswaterstaat kunnen ontwikkelen om de weggebruiker van dienst te zijn?

Rijkswaterstaat

Dienstverlener van A naar B

Rijkswaterstaat innoveert aan alle kanten. Bijvoorbeeld door stillere en veiligere snelwegen aan te leggen maar ook door te kijken naar haarzelf als dienstverlener. Een dienstverlener die mensen helpt zich zo efficiënt en aangenaam mogelijk van A naar B te verplaatsen.

De weggebruiker van de toekomst

31Volts heeft voor en vooral ook in samenwerking met Rijkswaterstaat een service design project uitgevoerd om diensten te ontwerpen voor de weggebruiker van de toekomst.

Van betrouwbaar asfalt naar waardevolle diensten. Hoe kom je daar?

Aanpak - Rijkswaterstaat

Focus aanbrengen

De eerste opgave binnen dit project was om vast te stellen voor welke weggebruiker nieuwe diensten ontwikkeld zouden kunnen worden. Op basis van de verschillende manieren waarop mensen de weggebruiker zijn doelgroepen gedefinieerd met iedere hun eigen kenmerkende eigenschappen.

Een spel als stappenplan

Met weggebruikers uit de verschillende doelgroepen zijn co-design sessies gehouden. Tijdens deze co-design sessies speelde de deelnemers een spel dat ze stap voor stap richting een of meerdere nieuwe diensten bracht. Het startpunt van het spel waren verschillende macro-trends die invloed zullen hebben op ons weggebruik in de toekomst.

De service scenarios geven richting voor de toekomst en helpen om de juiste keuzes te maken.

Resultaat - Rijkswaterstaat

Kansrijke Service Scenarios

Het resultaat van dit project zijn een vijftal kansrijke service scenario’s. De scenario’s omschrijven en geven een visueel beeld van een toekomstige dienst en bieden een stappenplan om de specifieke dienst in de praktijk te testen.

Weggebruikers betrekken bij innovatie

Het project heeft Rijkswaterstaat geholpen om de vertaalslag te maken van abstracte macro-trends naar concrete diensten waar de weggebruiker van morgen mee geholpen kan worden. Naast de feitelijke service scenario’s heeft het project tevens laten zien hoe je als Rijkswaterstaat weggebruikers kunt betrekken in toekomstige innovatie-trajecten.


Benieuwd hoe we kunnen helpen om jouw uitdaging te vertalen naar concrete resultaten?

Deel je ambitie
31Volts [Service Design]