Design Research

We geven inzicht in de belevingswereld van jouw klant en ontdekken samen nieuwe marktkansen.
Design Research

Van inzichten naar kansen

Zoeken naar onvervulde behoeften, verwachtingen en verlangens van mensen. Dat levert vaak verrassende en altijd waardevolle inzichten op. Dat vraagt wel om een andere, nieuwe benadering, voorbij het denken in traditionele klantsegmenten. Je moet je verdiepen in wat mensen drijft en jezelf verplaatsen in hun wereld. Dan vind je nieuwe kansen en kun je de juiste keuzes maken.

Onderzoek in de praktijk

We gebruiken bewezen methodes om inzicht te krijgen in wat mensen beweegt. Dat kunnen dagboeken, fotostudies en spelvormen zijn. In interactieve sessies met alle betrokkenen maken we (latente) behoeften zichtbaar. Op basis hiervan stellen we karakteristieke hoofdpersonen samen en brengen hun belevingswereld in kaart.

Inspiratie en focus door verhalen

Alle verhalen van de betrokkenen leggen we vast in woord en beeld. Deze verhalen vormen de basis voor conceptontwikkeling, vergroten de betrokkenheid van je organisatie en zorgen voor focus op de oplossingen ‘die het verschil gaan maken’.