Service Scenarios

We ontwerpen nieuwe diensten om in te spelen op een snel veranderende wereld.
Service Scenario

Designing new business

Relevant blijven in het leven van mensen in een wereld waarin waarden verschuiven en er voortdurend nieuwe interactiekanalen bijkomen. Dat is de uitdaging. Door veranderende klantbehoeften, mogelijkheden van nieuwe technologie of strategische doelstellingen is er ruimte om nieuwe diensten in de markt te zetten.

Context en co-creatie

We ontwerpen nieuwe diensten in een spanningsveld dat zich begeeft tussen een zakelijke en creatieve benadering. Samen met de klanten, voor wie de dienst wordt ontwikkeld, creëren we nieuwe concepten. Daarbij nemen we de hele context mee waarin de dienst zich afspeelt en hoe die beleefd wordt, denk aan trends, concurrentie, technologische ontwikkelingen. Deze concepten brengen we tot leven in schetsen, storyboards, pilotplannen en businessmodellen.

Een blauwdruk voor succes

De nieuwe dienst geven we vorm in een plan van aanpak die onderbouwt is met heldere inzichten in je huidige en toekomstige klanten. Het plan van aanpak is een blauwdruk die je houvast geeft om de dienst met succes in de markt te zetten.